Cláraigh le haghaidh ROS - Custaiméirí agus Cleachtóirí Gnó

Cé ar féidir leo iarratas a dhéanamh a bheith ina chustaiméir ROS?

  • Aon duine aonair nó eintiteas le cláruimhir cánach Éireannaí atá cláraithe cheana féin le haghaidh Cáin Gnó m.sh. Cáin Ioncaim, CBL nó ÍMAT Fostóra. Ba chóir do dhaoine atá cláraithe le haghaidh ÍMAT nó CMÁ amháin clárú le haghaidh moChúrsaí
  • Cleachtóirí cánach le huimhir TAIN bhailí
  • Glacadóirí CMÁ le huimhir Glacadóra bailí
  • Dlíodóir le huimhir TAIN bhailí

Cliceáil ar na céimeanna thíos chun tús a chur leis an bpróiseas clárúcháin nó chun leanúint leis

Céim 1
Cuir isteach ar d'Uimhir Rochtana ROS (RAN)
Céim 2
Cuir isteach ar Dheimhniú Digiteach
Céim 3
Íoslódáil agus Sábháil do Dheimhniú Digiteach

Pasfhocal Neamhbhailí/i nDearmad nó
Deimhniú Caillte/Imithe in Éag

Úsáid an rogha Athshocraigh Logáil Isteach ROS seo más tú an Riarthóir ROS agus má tá do Phróifíl cothrom le dáta.
Athshocraigh Logáil Isteach ROS
Cén fáth an bhfuil ceisteanna Slándála á n-úsáid againn?